Şigella

Şigella - şigelloz tipik bağırsaq infeksiyasıdır. Onun törədiciləri xəstələrin və bakteriyagəzdirənlərin nəcisi ilə ifraz olunur. Sağlam şəxslər şigelloza ərzaq məhsulları və su vasitəsilə yoluxur. Xəstəliyi morfoloji cəhətcə bir-birinə oxşar müxtəlif növ bakteriyalar törədir ki, onlara ümumi olaraq şigella (Shigella) adı verilmişdir.