Salmonella

Salmonella - zoonoz, mədə-bağırsaq pozğunluğu, sepsis və bəzən yatalağabənzər formalarda gedən kəskin infeksiyaların törədicisidir.
Xəstəlik bağırsaq bakteriyası ailəsinə daxil olan salmonella cinsli törədicilər tərəfindən törədilir.