PAPP-test (Papanikolau testi)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-15:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları:
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinə üçün material: Bioloji material
Test tipi: Kliniki testlər