Adrenalin qanda

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür
Müayinəyə hazırlıq: Müayinəyə hazırlıq tələb olunmur
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Hormonal testlər