Tireotrop hormon (ТТH, tireotropin, Thyroid Stimulating Hormone, TSH)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-10:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür
Müayinəyə hazırlıq:
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Hormonal testlər