Tireoperoksidazaya qarşı autoəkscisimlər (Anti-ТРО, mikrosomal əkscisimlər, anti-thyroid peroxidase autoantibodies)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-10:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Autoimmunoloji testlər

Anti TPO - tireoid peroksidaza antitelidir və immun sistemin orqanizmə qarşı verdiyi aqressiya reaksiyası nəticəsində yaranır. Hamiləlik dövründə anti TPO nun aşkarlanması doğuşdan sonra tireoidit təhlükəsi yaradır. Norma: 0-35 V/ml.

MÜAYİNƏNİN MƏQSƏDİ
• Qalxanabənzər vəzi xəstəliklərinin diaqnostikası.
• Autoimmun tireoiditin diaqnostikası
• Anadangəlmə Hipotireozun diaqnostikası.