Estradiol (E2, Estradiol)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-10:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür
Müayinəyə hazırlıq: analiz qadınlarda menstrual tsiklin 6-7-ci günü aparılır.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Hormonal testlər


Estradiol - ən aktiv qadın cinsinsi hormonudur.Cinsi steroid hormondur, bioloji aktivliyinə görə estrogenlər arasında liderdir. Əsas fizioloji əhəmiyyəti qadın orqanizminin spesifik funksional fəaliyyətinə təsir etməkdir. Estradiol qadınlarda cinsiyyət sisteminin inkişafını, ikincili cinsi əlamətlərin inkişafı və menstrual tsikli tənzimləyir.
Müayinəyə göstəriş: hipofiz vəzi patologiyaları, anovulyasiya, cinsi yetişkənliyin pozulması, disfunksional uşaqlıq qanaxmaları, sonsuzluq, azospermiya, oliqospermiya və s.