Tiroksin sərbəst (T4 sərbəst, Free Thyroxine, FT4)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-10:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür Qan götürməzdən 30 dəqiqə əvvəl pasiyent sakit vəziyyətdə olmalıdır.
Müayinəyə hazırlıq: 2-3 gün əvvəl yod tərkibli preparatların qəbulu dayandırılmalıdır. Müayinə öncəsi fiziki gərginlikdən və stressdən qorunmaq lazımdır.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Hormonal testlər

Free T4 - plazma tiroksininin sadə formasıdır.
Müayinəyə göstəriş: tireotrop hormonun konsentrasiyasının dəyişməsi, diffuz toksiki zob, hipotireoz, tireotoksikoz xəstəlikləri və s.

Free Estriol - plasenta tərəfindən sintez olunur. Hamiləlik öncəsi qanda minimal konsentrasiyada təyin olunur. Hamiləlik zamanı, xüsusilə plasenta formalaşan dövrdə konsentrasiyasının qalxması müşahidə olunur. Estriol hamiləliyin əsas estrogenidir.

Müayinəyə göstəriş: dölün inkişaf anomaliyalarında, xromosom xəstəliklərində, feto-plasentar kompleksin vəziyyətinin öyrənilməsi üçün və s.