Anti-Müller hormonu

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-11:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları- Qan acqarına götürülür .Aybaşının 2-ci günü götürülür
Müayinəyə hazırlıq: Hazırlıq tələb olunmur
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Hormonal testlər