Testosteron sərbəst (Free Testosterone)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-10:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür
Müayinəyə hazırlıq xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Hormonal testlər