Brusella (Brucella melitensis), DNT təyini (keyfiyyətcə) FRT. Real-Time

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: venoz qan
Müayinəyə hazırlıq: Analizə xazırlıqla eyni.
Müayinə üçün material: Venoz qan və ya diqər bioloji material
Test tipi: ZPR-testlər


Brucella species - 6-ya qədər növü məlumdur. Bruselyoz xəstəliyinin törədicisidir. Kəskin, infeksion - allergik xəstəlik olub, əsasən qızdırma, sümük-oynaq, ürək-damar, urogenital, sinir sisteminin zədələnməsi, vegetativ pozğunluqlarla özünü biruzə verir. Residivli və xroniki gedişə malik olur.