Süzənək (Neisseria gonorrhoeae), DNT təyini (keyfiyyətcə) FRT. Real-Time

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qadınlarda-urogenital yaxma, kişilərdə-yaxma,sidik,spermaqramma
Müayinəyə hazırlıq:
Müayinə üçün material: Yaxma
Test tipi: ZPR-testlər


Neyseriya - Neisseria ailəsi qram negativ bakteriyalara aiddir. Xüsusilə 2 növü insan orqanizmi üçün daha təhlükəlidir: Neisseria gonorrhoeae və neisseria meningitis. Neisseria gonorrhoeae yüksək yayılma tezliyinə malikdir. Əsasən urogenital patologiyaların yaranmasına səbəb olur. Neisseria meningitis isə zəif intensivliklə yayılsa da, bu törədicinin səbəb olduğu infeksiyanın ölüm faizi yüksəkdir. Neisseria meningitis neyroinfeksiya törədicilərinə aiddir.