PAPILOMA VIRUS

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qadınlarda-urogenital yaxma, kişilərdə-yaxma,sidik,spermaqramma
Müayinəyə hazırlıq:
Müayinə üçün material: Yaxma
Test tipi: ZPR-testlər

Papillomavirus - human papillomavirus infection (HPV) - papillomaviruslar tərəfindən törədilir. Dəri və selikli qişaların infeksion xəstəliyidir. 100-dən çox tipi məlumdur. Bunlardan 30-dan çox tipi sidik-cinsiyyət sistemini zədələyir və cinsi yolla yoluxur. Klinik xüsusiyyətlərinə görə 3 tipə bölünür: qeyri-onkogen (1, 2, 3, 4, 7, 10, 28, 41), aşağı onkogen riskli (5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 42, 43, 44), yuxarı onkogen riskli (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 və 68) papillomaviruslar.