Trixomonas

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qadınlarda-urogenital yaxma, kişilərdə-yaxma,sidik,spermaqramma
Müayinəyə hazırlıq:
Müayinə üçün material: Yaxma
Test tipi: ZPR-testlər

Trixomonas vag. - təkhüceyrəli, selikli qişanı zədələyən törədicidir. Cinsi və məişət yolu ilə yayılır, geniş yayılmış urogenital xəstəliklərin yaranmasına səbəb olu
Ureaplazma - ureaplazmoz infeksiyanın törədicisidir. Tranzitor mikrofloranin tipik nümayəndəsidir. Əsasən sidik-cinsiyyət sistemini zədələyir. İnsan orqanizmi ücün 2 biovarı patogendir: Ureaplasma parvum və Ureaplasma urealyticum.