HBV (Hepatitis B virus) B, C, D genotiplərin DNT təyini FRT. Real-Time

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları –xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinəyə hazırlıq:
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: ZPR-testlər