HCV (Hepatitis C virus, HCV), RNT təyini (keyfiyyətcə) FRT. Real-Time

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinəyə hazırlıq:
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: ZPR-testlər