HBV (Hepatitis B virus, HBV), DNT təyini (kəmiyyətcə) FRT. Real-Time

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinəyə hazırlıq: Analizə xazırlıqla eyni.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: ZPR-testlə

Hepatit B - törədicisi hepadnaviridae viruslarıdır. Antropanoz infeksiyadır. Aşağıdakı infeksion markerləri təyin olunur:
• HBsAg - əsas markerlərdən olub, infeksiyalaşmanı göstərir.
• HBcAg - virusun aktiv reproduksiyasını göstərir.
• HBeAg - virusun aktivliyini, yüksək virulentliyini və infeksiyalaşdırma dərəcəsini göstərir.
• DNT HBV - virusun genom göstəricisidir və s.