Xlamidioz (Ch.trachomatis), DNT təyini (kəmiyyətcə) FRT. Real-Time

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinəyə hazırlıq:
Müayinə üçün material: Venoz qan və ya diqər bioloji material
Test tipi: ZPR-testlər