Qardnerella (G.vaginalis), DNT təyini (keyfiyyətcə) FL.

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00 Aparılma müddəti:
Analizin veilmə qaydaları: Qadınlarda-urogenital yaxma, kişilərdə- sidik; sperma və yaxmada
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinə üçün material: Yaxma
Test tipi: ZPR-testlər