Qırmızı məhmərək (Rubella virus), DNT təyini (keyfiyyətcə) FRT. Real-Time

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti: 2 iş gün.
Analizin verilmə qaydaları: Başqa material 5.7
Müayinəyə hazırlıq: Analizə xazırlıqla eyni.
Müayinə üçün material: Venoz qan və ya diqər bioloji material
Test tipi: ZPR-testlə