Vərəm (Mycobacterium spp.: M.tuberculosis+ M.bovis+ M.africanum+ M.microti), DNT təyini (keyfiyyətcə) FRT. Real-Time

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları:
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinə üçün material: Venoz qan və ya diqər bioloji material
Test tipi: ZPR-testlər