HCV (Hepatitis C virus, HCV), RNT təyini (kəmiyyətcə) FRT. Real-Time

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: xüsusi hazırlıq təlıb olunmur
Müayinəyə hazırlıq
Müayinə üçün material: Venoz qan

Hepatit C - flavioviruslara oxşar törədicilərə malikdir, RNT genomludur. HCV-nin diaqnostikası summar antitellərin aşkarlanmasına əsaslanır. HCV xroniki qaraciyər xəstəliklərinin, sirrozun və hepatosellülyar karsinomaların yaranmasına səbəb olur. Digər laborator metodlarla yanaşı referens metod kimi HCV - nin diaqnostikasında immunoblot metod tətbiq olunur. Metodun üstünlüyü daha həssas olmasındadır.