HDV (Hepatit D virus) DNT təyini (kəmiyyətcə) FRT. Real-Time

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti: 4 iş gün.
Analizin verilmə qaydaları:
Müayinəyə hazırlıq:
Müayinə üçün material: Venoz qan
Təyin olunma üsulu: Zəncirvari polimeraz reaksiya (ZPR)
Tipi: ZPR-testlər