Mikoplazmoz (Mycoplasma genitalium), DNT təyini (keyfiyyətcə) FL.

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-17:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qadınlarda-urogenital yaxma,kişilərdə-yaxma,sidik,sperma
Müayinəyə hazırlıq: Analizə xazırlıqla eyni.
Müayinə üçün material: Yaxma
Test tipi: ZPR-testlər