KALSIUM ( Ca )

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: qan acqarnına verilir
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Mikroelementlər

Kalsium (Ca) - fizioloji əhəmiyyəti toxuma kalloidlərinin su molekulunu birləşdirmə qabiliyyətinə təsir etməkdir. Skeletin qurulmasında, homeostaz sistemdə və sinir-əzələ fəaliyyətində xüsusi rol oynayır.

Müayinəyə göstəriş: osteoporozların diaqnostikası, qıcolma sindromu, əzələlərinhipotoniyası, poliuriyalar, ürək-damar patologiyaları, sümük ağrıları müşahidə edilərsə və s.