Qlikohemoqlobin (HbA1С, Glycated Hemoglobin)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti: 1 s.
Analizə hazırlıq: Qan acqarına götürülür (axırıncı qida qəbulundan 8 saatdan az olmayaraq vaxt keçməlidir).
Müayinəyə hazırlıq: Müayinəni qanaxmadan, hemotransfuziyadan sonra keçirmək düzgün deyil.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Biokimyəvi testlər

Qlükohemoqlobin HbA1c - istənilən eritrositin həyat tsiklinin davamlı olması üçün qlükoza hemoqlobinlə birləşir və qlükohemoqlobin əmələ gətirir. 3 tipi mövcuddur: HbA1a, HbA1b, HbA1c.

Müayinəyə göstəriş: Şəkərli diabetin gedişi, müalicəsinin uzun müddətli monitorinqi (nəzarətdə saxlanılması) və digər endokrin patologiyalar üçün təyin edilir.