Qələvi fosfataza (Alkaline phosphatase, ALP)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00 Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Biokimyəvi testlər

Qələvi fosfotaza - toxumalarda çox geniş yayılmışdır. Fosfat turşusu birləşməsinin parçalanmasını katolizə edir.

Müayinəyə göstəriş: sümük toxumasının birincili və metostaz vermiş xərçəngləri, qaraciyər və öd yollarının obstruksiyası, böyrəklərin birincili xərçəngləri, infeksion mononukleoz və s.