Qamma-qlütamiltransferaza (QQT, qamma-qlütamiltranspeptidaza, GGT, Gamma-glutamyl transferase)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Biokimyəvi testlər

QQT - bu ferment qaraciyər, mədəaltı vəzi və böyrəklərdə aşkar olunmuşdur. Qaraciyər xəstəlikləri zamanı qanda aktivliyinin dəyişməsi böyük diaqnostik əhəmiyyətə malikdir.