LIPAZA

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür
Müayinəyə hazırlıq: Müayinəyə xüsusi hazırlıq tələb olunmur.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Biokimyəvi testlər

Lipaza - qliserin efirlərini və doymuş yağ turşularını hidroliz edir. Lipaza mədəaltı vəzidə, mədədə, qaraciyərdə, bağırsaqlarda və bir sıra başqa orqanlarda sintez olunur.

Müayinəyə göstəriş: mədəaltı vəzin patologiyaları, mədə xorasının perforasiyası, qaraciyər sirrozu, kəskin xolesistit və s.