LIPIDLER

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Biokimyəvi testlər

Lipid spektri - xolesterin-yağ mübadiləsinin əsas göstəricisidir.

Müayinəyə göstəriş: kardioloji, qastroenteroloji, nefroloji xəstəliklər, mübadilə pozğunluqları və s.