NATRIUM

NATRIUM- Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür
Müayinəyə hazırlıq: Müayinədən əvvəl maqnezium tərkibli dərman preparatlarının qəbulunu dayandırmaq.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Mikroelementlər

Natrium (Na) - əsas fizioloji əhəmiyyəti osmotik təzyiqin saxlanmasıdır. Hüceyrədaxili və hüceyrəxarici mühitin pH balansının tənzimlənməsində Na rolu böyükdür.

Müayinəyə göstəriş: həzm traktının funksional patologiyaları, böyrək və böyrəküstü vəzin xəstəlikləri, susuzlaşma, diuretiklərlə müalicə zamanı monitorinq (nəzarət) məqsədi ilə və s.