Sidik cövhəri qanda (Urea)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Biokimyəvi testlər

Sidik cövhəri - zülal metobolizminin son məhsulu olmaqla sidiyin konsentrasiyalaşmasında iştirak edir. Böyrəklərin yumaqcıq kompleksi tərəfindən filtrasiya olunur.

Müayinəyə göstəriş: böyrək və qaraciyər çatmamazlığında bu orqanların funksional vəziyyətinin öyrənilməsi üçün və s.