Sidik turşusu qanda (Uric acid)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına verilir
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Biokimyəvi testlər

Sidik turşusu - purin əsaslarının mübadiləsinin son məhsullarındandır. Böyrəklərin funksional diaqnostik göstəricisi hesab oluna bilər.

Müayinəyə göstəriş: podaqra, böyrəkdaşı xəstəliyi, böyrəklərin funksional diaqnostikası, limfoproliferativ və ürəyin işemik xəstəlikləri.