Triqliseridlər (Triglycerides)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: tam şəkildə acqarına
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Biokimyəvi testlər

Triqliseridlər - 4 atomlu qliserin spirti ilə doymuş yağ turşularının mürəkkəb efiridir.Triqliseridlər orqanizmin əsas enerji mənbəyi hesab olunur.

Müayinəyə göstəriş: ateroskleroz riskinin təyin olunması, maddələr mübadiləsinin irsi olaraq pozulması, podaqra, pankreatit və s.