Zərdabın dəmir birləşdirmə qabiliyyəti (Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür
Müayinəyə hazırlıq: Dəqiq nəticə almaq üçün pasiyent müayinədən əvvəl azı 5-7 gün ərzində dəmir preparatları qəbul etməməlidir.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Biokimyəvi testlər