ASaT (AST, Aspartataminotransferaza, Aspartate aminotransferase)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Biokimyəvi testlər

AsAT - hüceyrədaxili enzimlərdəndir (bioloji aktiv maddə). Aminturşuların mübadiləsində iştirak edir. Qaraciyərdə, skeletəzələlərində, beyində, eritrositlərdə və ürəkdə yüksək konsetrasiyada təyin olunur Normativlər: KİŞİ 10-37 U\L; QADIN 10-31 U\L
Qanda AsAT-in səviyyəsinin yüksəlməsi aşağıdakı xəstəliklərdə ola bilər.
• Miokard infarktı
• Viruslu, Toksiki, Alkoqol hepatiti
• Stenokardiya
• Kəskin Pankreatit
• Qaraciyər xərçəngi
• Kəskin Revmokardit
• Ağır fiziki iş
• Ürək çatışmamazlığı
Bundan əlavə yanıqlarda, sklet əzələlərinin travması, ürək əməliyyatlarında da yüksir..
Qanda AsLAT səviyyəsinin aşağı düşməsi aşağıdakı xəstəlikləri zamanı ola bilər ― Qaraciyərin Nekrozu, В6 vitamin defisitliyi nəticəsində də AsAT -in qanda miqdarı aşağı düşür..