Vitamin D (25 (OH) D)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-10:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: qan acqırma verilir
Müayinəyə hazırlıq:
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Vitaminlər