Alfa-amilaza klirensi/kreatinin klirensi əmsalı

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür (axırıncı qida qəbulundan 8-12 saatdan az olmayaraq vaxt keçməlidir).
Müayinəyə hazırlıq: Kofe, alkoqoldan imtina etmək, adi su rejiminə riayət etmək,.Müalicə həkimi ilə müayinəyə hazırlıq qaydalarını müzakirə etmək lazımdır (bəzi dərman preparatlarının qəbulu böyrək filtrasiyasına təsir edə bilər).
Müayinə üçün material: Venoz qan+sutkalıq sidik
Test tipi: Biokimyəvi testlər


α-Amilaza - mürəkkəb karbohidratların hidrolizində iştirak edir. Mədəaltı vəzidə və tüpürcək vəzilərində sintez olunur.
N < 100 U\L
Müayinəyə göstəriş: mədəaltı vəzinin patologiyaları, virus infeksiyaları, diabet və s. xəstəliklər zamanı