b-xorionik qonadotropin (b-HCG)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-10:00
Aparılma müddəti: 2
Analizin verulmə qaydaları: Qan acqarına götürülür
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Onkomarkerlər