Ca 72-4 (Karbohidrat əksgen 72-4, СА 72-4)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-10:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür (axırıncı qida qəbulundan 8 saatdan az olmayaraq vaxt keçməlidir).
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Onkomarkerlər