Hamiləliklə bağlı A-plazma zülalı (PAPP-A)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: ac qarnina verilməyi məsləhətdir
Müayinəyə hazırlıq:
Müayinə üçün material: Venoz qan