Ca 15-3 (Karbohidrat əksgen 15-3, СА 15-3)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-10:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Onkomarkerlər


CA-15-3 - süd vəzi xərçənginin metastazları zamanı təyin olunması vacib olan onkomarkerdir.