Ca-125 (Karbohidrat əksgen 125, СА 125)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-10:00 Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Onkomarkerlər

CA-125 - seroz qişalarda və toxumalarda aşkarlanan qlikoproteid tərkibli onkomarkerdir. Bəzi şişlər və iltihabi proseslər zamanı konsentrasiyasının yüksəlməsi müşahidə olunur. Xüsusi ilə yumurtalıqların xərçəngi zamanı təyin olunması məqsədə uyğundur.