Ca 19-9 (Karbohidrat əksgen 19-9, СА 19-9)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-10:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Onkomarkerlər


CA-19-9 - xüsusi qlikoproteindir. Fetal olaraq qaraciyərin, mədəaltı vəzin, nazik və yoğun bağırsağın epitel hüceyrələrində sintez olunur. Mədəaltı vəzin, qaraciyərin onkoloji patologiyaları zamanı təyin olunan onkomarkerdir.