Prostatspesifik əksgen sərbəst (Prostate-specific antigen free, f-PSA)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qanı acqarına götürmək məsləhətdir
Müayinəyə hazırlıq: spirtli içkilərdən, dərman gəbulundan imtina etmək lazımdır.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Onkomarkerlər