Əks-spermal autoanticismlər (Anti-Spematozoa antibody)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazirlıq tələb olunmur.
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: Autoimmunoloji testlər


Antispermal antitel (ASA) - antispermal antitellər, spermatozoidlərin membran antigenlərinə qarşı sintez olunur. Sonsuzluğun immunoloji səbəblərinin araşdırılması üçün və s. Antispermal antitel -kişilərdə olduğu kimi, qadınlardada sonsuzluğu göstərən göstəricilərdən biridir.Əsas göstəriş: sonsuzluğun səbəbinin araşdırılması, sperma analizində hərəkətsiz və ya anomal spermaların olması, spermatazoidlərin sayının azalması.