İmmunoqlobulin A (IgA)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür.
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: İmmunolojı testlər


İmmunoqlobulin A - əsasən selikli qişaların limfositləri tərəfindən antigenlərə qarşı yerli reaksiya olaraq sintez olunur. İgA selikli qişaları patogen mikroorqanizmlərdən, potensial allergenlərdən və autoantigenlərdən müdafiə edir.