İmmunoqlobulin M(IgG)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür.
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: İmmunolojı testlər

İmmunoqlobulin M - immun cavabın ilk mərhələsində sintez olunur. Bakteriemiya və infeksiyaların kəskin dövründə xüsusi müdafiə funksiyası yerinə yetirir.