İmmunoqlobulin G (IgG)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-12:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür.
Müayinəyə hazırlıq: xüsusi hazırlıq tələb olunmur
Müayinə üçün material: Venoz qan
Test tipi: İmmunolojı testlər

İmmunoqlobulin G - vaskulyar və ekstravaskulyar müdafiə funksiyalarını yerinə yetirir. Virus neytrallaşdırıcı, bakteriosid və s. xüsusiyyətlərə malikdir. Plasentar yolla dölə ötürülərək həyatının ilk dövrlərində əsas müdafiə faktoru rolunu oynayır.