İmmunoqlobulin E ümumi (IgE ümumi, IgE total)

Analizin götürülmə vaxtı: 07:00-10:00
Aparılma müddəti:
Analizin verilmə qaydaları: Qan acqarına götürülür.
Müayinəyə hazırlıq:
Müayinə üçün material: Venoz qan
Təyin olunma üsulu: Elektrohemilyuministsentsiya (EKL)
Test tipi: İmmunolojı testlər


İmmunoqlobulin E - allergik reaksiyalarla sıx əlaqədardır. Dəri, selikli qişalar, bazofil hüceyrələr və s. ilə aktiv birləşdiyinə görə qanda az konsentrasiyada aşkarlanır. Hiperallergik reaksiyalar zamanı konsentrasiyasının artması müşahidə olunur.